SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
7
19
22
77
15
4
88
10
9
57
55
44
29
99
66
11
24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
1
3
21
13
44
77
66
4
11
55
6
33
8
18
5
19
7
10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม