SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
40
25
1
2
14
21
7
12
20
23
22
15
10
24
18
16
8
11
4
26
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
41
2
3
17
8
22
18
9
20
19
29
15
30
27
14
21
7
28
16
25
23
4
26
5
10
24
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย