SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
185
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
186
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา