SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
170
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
214
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
228
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
249
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร