SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
145
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
192
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
195
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
196
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
217
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
252
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
253
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง