SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
394
395
392
393
391
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
398
400
396
397
399
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
437
436
434
435
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
444
447
445
446
443
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
465
464
467
466
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
488
486
487
484
485
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม