SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
408
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
409
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
410
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
411
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์