SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
413
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
414
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
451
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
476
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5
482
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ