SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
453
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
454
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
455
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
481
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ