SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
004
003
002
001
005
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
009
008
006
010
007
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
014
015
011
012
013
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
019
018
016
017
020
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
021
024
023
022
025
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
030
028
026
027
029
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
033
034
032
035
031
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
050
049
051
052
048
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9
055
057
053
056
054
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
058
059
060
061
062
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
063
065
064
066
067
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
079
080
078
081
082
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
087
085
084
086
083
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
088
091
092
089
090
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15
099
101
102
103
100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16
125
124
123
121
122
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร