SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 06:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
040
037
039
036
038
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
042
044
041
043
045
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
068
069
071
072
070
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง