SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
255
259
257
256
258
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
269
271
272
270
273
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
284
280
281
283
282
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
288
286
287
285
289
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
303
300
301
302
304
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
306
305
309
308
307
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
336
338
337
340
339
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8
372
370
371
373
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
376
375
374
377
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์