SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
316
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
360
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม