SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
4
10
12
1
9
14
7
8
13
3
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
11
4
13
9
6
1
8
19
7
5
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่