SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40 น.
สนาม สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
16
5
4
9
3
15
6
11
8
10
12
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
11
2
12
9
7
5
3
17
14
4
15
8
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา