SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14:49 น.
สนาม สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
6
10
11
8
9
4
1
2
3
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
3
4
1
11
8
7
9
2
6
5
10
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์