SAT GRS
รายการ เปตอง 
คู่ผสม 8 ทีม  
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
สนาม สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง