SAT GRS
รายการ เปตอง 
คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00 น.
สนาม สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง