SAT GRS
   
จักรยานเพื่อสุขภาพ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561

จักรยานเพื่อสุขภาพ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)
11:40
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม จักรยานเพื่อสุขภาพ  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day จักรยานเพื่อสุขภาพ
Print Day by Day Table
Sponcer