SAT GRS
 
   
   กีฬา : จักรยานเพื่อสุขภาพ
ชิงเหรียญทอง 10 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
11:45
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer