SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทนนิส
ชิงเหรียญทอง 14 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชิง 13 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer