SAT GRS
 
   
   กีฬา : เปตอง
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17:45
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
16:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
19:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
20.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer