SAT GRS
 
   
   กีฬา : เซปักตะกร้อ
ชิงเหรียญทอง 3 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
12:20
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer