SAT GRS
 
   
   กีฬา : แบดมินตัน
ชิงเหรียญทอง 18 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 552
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 553
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 555
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
11:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 17 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer