SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทเบิลเทนนิส
ชิงเหรียญทอง 11 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ทีมหญิง ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.50
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer