SAT GRS
 
   
   กีฬา : หมากกระดาน
ชิงเหรียญทอง 11 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หมากฮอส ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากฮอส ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากฮอส บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer