SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561    จำนวน 14 เหรียญทอง  
 
จักรยานเพื่อสุขภาพ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
11:45
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเพื่อสุขภาพ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
แบดมินตัน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17:45
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากฮอส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากฮอส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากรุกไทย ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากรุกสากล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากกระดาน ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer