SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561    จำนวน 57 เหรียญทอง  
 
กอล์ฟ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12 รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 00-09 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 10-12 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
กอล์ฟ ชิง 25 เหรียญทอง 
 
     
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีม (กติกาไทย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
14:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ตะกร้อลอดห่วง ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
เทนนิส ชิง 13 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 552
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 553
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 555
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
11:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
แบดมินตัน ชิง 17 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สายที่ สาย M71 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
14:00
อาคารพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
Official
ฟุตซอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer