รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
09
14
0
23
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
06
08
0
14
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แต้มรวม
84:37
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
 ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
ทีม ก  
7
 ธนภัทร  คำอาจ
ทีม ก  
5
 นิเรศ  สุขจันทร์
ทีม ก  
2
 ชูศักดิ์  อาภัย
ทีม ข  
8
 วีรยุทธ  พุทธโส
ทีม ข  
9
 พิทยา  ศักดินา
ทีม ข  
6
 ประธาน  สันทิศ
ทีม ค  
11
 ปิยะณัฐ  วงศ์ปัญญา
ทีม ค  
13
 ภูมิพกานต์  บุญพิมพ์
ทีม ค  
1
 ยุธนา  ศรีอุดม
ทีม ก  
14
 เพลิฬ  สายปาระ
ทีม ก  
13
 พิบูลย์  เครือคำอ้าย
ทีม ก  
3
 บุญฤทธิ์  สโมสร
ทีม ข  
4
 กิตติศักดิ์  อำมา
ทีม ข  
12
 ไพบูลย์  สวนพันธุ์
ทีม ข  
7
 สรายุธ  บุญช่วย
ทีม ค  
5
 วาที  พันธุวัฒน์
ทีม ค  
10
 กุลเชษฐ  บุญมาดวง
ทีม ค