รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
21
12
12
45
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
14
21
21
56
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
14
18
0
32
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต้มรวม
98:77
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
 วชิระ  มณีศรี
ทีม ก  
8
 เกียรติชัย  ลำคำ
ทีม ก  
10
 ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
ทีม ก  
12
 อภิชาติ  วัฒิวรรณผล
ทีม ข  
2
 สุทธิพงษ์  ชมบุญ
ทีม ข  
4
 ชำนาญ  เชื้อชวด
ทีม ข  
3
 โยธิน  กาญจนโอฬารศิริ
ทีม ค  
11
 อนุชิต  ทนรัมย์
ทีม ค  
6
 เสวกพันธ์  ฤกษ์โสภี
ทีม ค  
1
 เทิดศักดิ์  ประสานศรี
ทีม ก  
6
 มานพ  เพ็งเพ็ชร
ทีม ก  
5
 สมัย  สีน้ำคำ
ทีม ก  
4
 ประหยัด  อุ่มจารสา
ทีม ข  
12
 วสันต์  ปัญญาแสง
ทีม ข  
3
 ภานุมาศ  สุขเลิศ
ทีม ข  
11
 สุทัศน์  โชติช่วง
ทีม ค  
14
 นิสิต  ไสยลักษณ์
ทีม ค  
13
 วสุธา  ประดับพันธ์
ทีม ค