รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
1
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
22
21
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
20
16
0
36
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
9
14
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
42
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
8
14
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แต้มรวม
120:88
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล
14
 วิโรจน์  ธรรมวัตร์
ทีม ก  
27
 นิกร  ศรีนวล
ทีม ก  
29
 หาญณรงค์  นาเตย
ทีม ก  
6
 จรูญ  ก้องสูงเนิน
ทีม ข  
11
 ภาคิไนย  ภูพวก
ทีม ข  
4
 สรายุตร์  สวัสดิ์วงษ์ชัย
ทีม ข  
23
 มานะ  มณีกลาง
ทีม ค  
10
 อุกฤษฏ์  โข่ศรี
ทีม ค  
24
 บุญเกิด  ศรีสุขา
ทีม ค  
2
 ชัชวาล  แสงดิษฐ์
ทีม ก  
1
 สุรันต์  จันทอง
ทีม ก  
7
 กิตติภูมิ  ทองโสม
ทีม ก  
15
 ธีรพล  เส็งสมวงศ์
ทีม ข  
4
 มลตรี  คุ้มตะโก
ทีม ข  
5
 ศรายุทธ  สงวนชาติ
ทีม ข  
14
 ศิวยศ  เนตรไทย
ทีม ค  
8
 ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
ทีม ค  
13
 สุรชัย  จิตจำนงค์
ทีม ค