รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 11:20 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
0
0
0
0
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
0
0
0
0
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต้มรวม
84:0
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
 วรากร  กองแก้ว
ทีม ก  
4
 ไมตรี  ทอนเสาร์
ทีม ก  
3
 สุรชัย  อุทัยเรือง
ทีม ก  
10
 เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
ทีม ข  
9
 สุทัศน์  คมขำ
ทีม ข  
11
 รักชาติ  แดงเทโพธิ์
ทีม ข  
7
 พัชรพล  สิงห์ชุม
ทีม ค  
12
 ทองสน  พลมีศักดิ์
ทีม ค  
1
 อุเทน  กางมัน
ทีม ค