รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 12:40 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
1
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
18
13
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
0
10
11
0
21
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
11
21
0
32
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
2
21
24
0
45
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต้มรวม
108:105
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา
3
 อภิสิทธิ์  บุญศิลป์
ทีม ก  
11
 สิทธิชัย  กาบบัวลอย
ทีม ก  
2
 สุริยะ  สรรพโส
ทีม ก  
15
 วุฒิพงษ์  นาแก้ว
ทีม ข  
8
 พยุง  บัวคำภา
ทีม ข  
12
 นพดล  นาแก้ว
ทีม ข  
6
 อุเทน  วงษ์โก
ทีม ค  
16
 ภิรายุ  พวงจันทร์
ทีม ค  
4
 สุรศักดิ์  โพธิ์ตึ
ทีม ค  
9
 สมบัติ  นุชประเสริฐ
ทีม ก  
5
 พิศาล  แก้วมณี
ทีม ก  
3
 วาริช  ซุ่นไล้
ทีม ก  
8
 สมใจ  ศรีนุ้ย
ทีม ข  
7
 บัณฑิต  ปลั่งดี
ทีม ข  
12
 จิรวัฒน์  เปลี่ยนสี
ทีม ข  
11
 พิเชษฐ์  แซ่ตั๊ง
ทีม ค  
17
 ณัฐวุฒิ  เหลืองอ่อน
ทีม ค  
15
 เวชยันต์  หร่องบุตรศรี
ทีม ค