รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 12.10 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
VS
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
20
21
21
62
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
22
18
16
56
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
21
19
12
52
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
12
21
21
54
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
11
13
0
24
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต้มรวม
156:134
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
 สรายุธ  บุญช่วย
ทีม ก  
5
 วาที  พันธุวัฒน์
ทีม ก  
10
 กุลเชษฐ  บุญมาดวง
ทีม ก  
13
 พิบูลย์  เครือคำอ้าย
ทีม ข  
1
 ยุธนา  ศรีอุดม
ทีม ข  
14
 เพลิฬ  สายปาระ
ทีม ข  
4
 กิตติศักดิ์  อำมา
ทีม ค  
12
 ไพบูลย์  สวนพันธุ์
ทีม ค  
3
 บุญฤทธิ์  สโมสร
ทีม ค  
3
 ทินกร  ปิยะพันธ์
ทีม ก  
7
 เอกชัย  นุ่มเจริญ
ทีม ก  
10
 ธวัชชัย  บัวทิพย์
ทีม ก  
4
 อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
ทีม ข  
5
 สัจจะ  สัจจารักษ์
ทีม ข  
2
 วิษณุ  โต๊ะอิสอ
ทีม ข  
8
 ชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
ทีม ค  
12
 สุริยะ  เมืองสุวรรณ
ทีม ค  
6
 สุพจน์  เรืองจรัส
ทีม ค