รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 14:49 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
19
12
0
31
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
21
19
21
61
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
18
21
17
56
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
แต้มรวม
103:87
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
 ชำนาญ  เชื้อชวด
ทีม ก  
7
 พีรพัฒน์  เที่ยงตรง
ทีม ก  
5
 จุฬานิวัฒน์  ตั้งมั่น
ทีม ก  
10
 ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
ทีม ข  
9
 ณัฐวัฒน์  บุญธรรม
ทีม ข  
1
 วชิระ  มณีศรี
ทีม ข  
11
 อนุชิต  ทนรัมย์
ทีม ค  
8
 เกียรติชัย  ลำคำ
ทีม ค  
2
 สุทธิพงษ์  ชมบุญ
ทีม ค  
10
 เชาวฤทธิ์  กาบแล้ว
ทีม ก  
8
 สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
ทีม ก  
3
 จรูญศักดิ์  ศรภักดี
ทีม ก  
7
 ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
ทีม ข  
9
 ภูวนาท  คำแผง
ทีม ข  
4
 เสน่ห์  ลิ้มบ่วงนิล
ทีม ข  
1
 สุวิทย์  ประวิงวงศ์
ทีม ค  
5
 ธรเดชา  คำแพงนนท์
ทีม ค  
6
 นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
ทีม ค