รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
มอดินแดงเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 12:30 น.
สนาม
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แต้มรวม
84:0
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
 วิโรจน์  ธรรมวัตร์
ทีม ก  
27
 นิกร  ศรีนวล
ทีม ก  
29
 หาญณรงค์  นาเตย
ทีม ก  
6
 จรูญ  ก้องสูงเนิน
ทีม ข  
11
 ภาคิไนย  ภูพวก
ทีม ข  
4
 สรายุตร์  สวัสดิ์วงษ์ชัย
ทีม ข  
23
 มานะ  มณีกลาง
ทีม ค  
10
 อุกฤษฏ์  โข่ศรี
ทีม ค  
24
 บุญเกิด  ศรีสุขา
ทีม ค