SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง นักกีฬา สถิติ หมายเหตุ อันดับ
6
4003
จุฑามาศ  โขนขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:02:35.84
Gold
1
3
0401
กชกร  จำเริญเกตุประทีป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:02:48.82
Silver
2
5
0714
ณัฐกานต์  ฆารเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:56.53
Bronze
3
1
0708
จิราพร  วาสนจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:00.77
4
4
0501
กมลชนก  มาแสงตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:05.02
5
2
4013
อุบลวรรณ  บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:03:09.41
6
8
0439
เกวลิน  ชนะทรัพย์เจริญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:19.40
7
7
0554
เกตุดาว  หลงลืม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:26.59
8
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer