SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง นักกีฬา สถิติ หมายเหตุ อันดับ
1
0333
ศุภวรรณ  เลาหสุขไพศาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:02.56
Gold
1
2
0709
จุฑารัตน์  ภัทรเกษวิทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:03.44
Silver
2
3
0767
สุลัดดา  อ่อนลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:17.81
Bronze
3
4
1114
นาวิกา  เพ็งจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:03:21.81
4
5
2107
นวรัตน์  พิลาแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:03:39.55
5
6
0414
พรทิพย์  มรกตศรีวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:51.66
6
7
4613
รัตติญา  มะกะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:04:01.71
7
8
0422
วรินทร์ทิพย์  สุขเลี้ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:04:26.11
8
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer