SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง นักกีฬา สถิติ หมายเหตุ อันดับ
1
0203
จิตโกมุท  ส่งศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:02:53.42
Gold
1
2
0402
กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:04.63
Silver
2
3
0707
จำเรียง  ศรีปาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:13.45
Bronze
3
4
0327
วชิราภรณ์  ทะคะทิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:20.66
4
5
1155
เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:03:22.02
5
6
0418
รุ่งทิวา  วาชัยยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:35.86
6
7
0517
นฤมล  กันธวัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:37.68
7
8
0711
ชลธิชา  อรรคพลเดชาชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:37.73
8
9
0340
สุปิยนิตย์  ไม้แพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:46.20
9
10
1712
รสสุคนธ์  ทองเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:03:49.55
10
11
4605
นันท์ธนภัส  อัศวณัฎฐกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:04:26.97
11
12
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer