SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป 
รอบ : รอบแรก  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09:50 น.
สนาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
 
 
Remark :
ษฐา  รัตนนุสรณ์สกุล
ชุณห์พิมาณ  พวงสอาด
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
Remark :
ดร.เชาวน์  หิรัญตียะกุล
ศศิรชา  ชัยชมภู
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
     
 
 
     
     
Sponcer
Sponcer