SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
รอบ : รอบแรก  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45 น.
สนาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
 
 
Remark :
จุลทรรศน์   คีรีแลง
วิรยะ  เดชแสง
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
Remark :
ดร.วาริน  อินทนา
ธีรพงศ์  หนูปลอด
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
     
 
 
     
     
Sponcer
Sponcer