SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
รอบ : รอบแรก  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10 น.
สนาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
 
 
Remark :
ณัฏฐ์ธน  ฐิติชญาพงษ์
เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
Remark : ชนะ BYE
อรรถวร  ฉายสินสอน
จารุวัฒน์  ถาวรไพศาลชีวะ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
     
 
 
     
     
Sponcer
Sponcer