SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
รอบ : รอบแรก  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.10 น.
สนาม
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
 
 
Remark :
ศักดิ์ชัย  ชาวหงษา
สุรศักดิ์  อินทร์จันทร์
1
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 
 
Remark :
ปริญญา  ตรีธัญญา
กำธร  บุญญประดับกุล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
     
 
 
     
     
Sponcer
Sponcer