SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
2
สุดใจ  เถาว์น้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชิตชัย  บิณฑาประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
77.5
Gold
1
1
ชุติมา  เรืองกระโทก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.อติชาติ  วงศ์กอบลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พรพิศ   มุลตะกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
74.5
Silver
2
3
จิดาภา  บัวขัตติยสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสกสรร  จิตต์สุทธิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71.5
Bronze
3
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer