SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
เอกชัย  บุญรสศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
1
12
สุมณฑล  หมูจุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
2
14
วรากร  หมวดสิงห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
3
2
ณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
7
สุรินทร์  จิตร์ถาวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
6
ติณณ  สุวรรณคีรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0
6
1
ธีรนนท์  รัตนดิลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
7
11
วนัท  ศรีเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
8
5
วันจักร  รัตนชื่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
9
15
นภัสดล  ยิ้มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
10
8
ชาญชลักษณ์  เยี่ยมมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
0
11
10
สมเกียรติ์  มะลิพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
12
9
วิทยา  สังคะดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
13
3
ธราธรรม  พลมณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
0
14
13
ฐาปกรณ์  เอี่ยมวิจิตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
0
15
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer