SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
5
ชินพัฒน์  ทิพย์ศรีบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
1
1
เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
2
7
ธีระพงศ์  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
3
3
วิชิตชัย  บิณฑาประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
0
4
4
ภาสกร  เรืองวานิช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
5
2
ธนพัฒน์  ไชยป้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
6
6
เสกสรร  จิตต์สุทธิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
7
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer