SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:29.83
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:31.51
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:34.48
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:35.86
4
5
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00:37.14
5
6
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:39.51
6
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:40.45
7
8
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:43.33
8
9
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:47.10
9
10
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:53.48
10
11
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:57.80
11
 
     
     
     
     
Sponcer