SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:32.18
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:34.03
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:34.13
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:00:34.20
4
5
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:37.42
5
6
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:37.52
6
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:37.59
7
8
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:37.61
8
9
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:37.85
9
10
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:37.91
10
11
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:38.29
11
12
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:00:39.77
12
13
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:45.56
13
14
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:46.08
14
 
     
     
     
     
Sponcer