SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:31.66
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:00:32.74
Silver
2
3
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:35.58
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:00:35.92
4
5
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:37.70
5
6
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:37.94
6
7
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:41.50
7
8
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:43.61
8
9
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:45.83
9
 
     
     
     
     
Sponcer