SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:00:36.65
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:00:39.96
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:43.58
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:43.62
4
5
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:00:45.93
5
6
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:00:46.46
6
7
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:51.51
7
8
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:52.38
8
10
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-
DNS
-
11
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
DNS
-
12
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
DNS
-
 
     
     
     
     
Sponcer